Giá : 1.000₫ Hoa Dây Cáp Điện
16-07-21


Công ty TNHH Altek Kabel Việt Nam là nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền các dòng sản phẩm cáp điều khiển, cáp tín hiệu Altek Kabel tại Việt Nam, là đơn vị phân phối hàng hóa chính cho các đại lý thương mại kinh doanh cáp điện thương hiệu Altek Kabel tại Việt Nam.
https://lh3.googleusercontent.com/asMj32wPnjPqhZqPUbJGlTjVfM8CwejwVb4VDpsFBjUaC6Cjpc0GrBt7N_aLawF1RqGztaE2bi9hPuZB0OzmrniZlcgV_YOpOxwdymr-AJmQ0r5rYwnEiniwYW5OSaqJ4x1EquK2Rsq2zKgtfPtVVssWYHQo656SzJjjrs5EAfcqU4GKRYruzQ00t_P0Xhxqlt9p8fL8X1TN3VMg2sRoVYM-PiKAhXz8YYsLcxKt7CUNw17N_2TeDD9qarAJlHyGUJp5kzWFAPJhb0PiuxUi5Ct4qjp_VEAV8UOgR7_1Lspx5uYqUr2oRgHYcbeBCXi-cAcN6O60EzPN6mGSKZ5LpxJwZnqBQ0KHNpzZnIctXdaxCo8lzwEIL5ivm_8o6v4bcR2X7X821v2cWnjJmobWIAi-UdsWOn2NYXHNaBk6E_pnpc98yNEadWC0jw-vuGVTHyBak2YON-hiH_UPyGKf3a2PA8mw3DhdFoqcSfkkhVpjG0TAlnr5vQkhLvr25bVS7snZywYrzOrr0ECzCoGdsbPERc0Yel2BJCyloZNRQuiqUgzlMrqshwg5_2z2shQqRytl2lS1aK8P68tI1uWw5zdP9iXRKy2czKXW5LZZ0Pguvt7ejAxzepktvsaPPupkN7lG4eDzeHlN_9fM0KTDVyeDhOOsVjWNRWNEIFG-m8yqkAY2N-vOyyhxtfQKT_xpZd40ZaBqryFev9so=w472-h354-no?authuser=0
Altek Kabel là thương hiệu của Đức, sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Với lợi thế về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và giấy chứng nhận uy tín, Altek Kabel là thương hiệu được ra đời để đáp ứng cho nhu cầu của các công trình đòi hỏi cao về chất lượng cáp và giấy tờ hợp quy chuẩn.

Công dụng:
sử dụng trong hệ thống âm thanh (trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, resort, bệnh viện, siêu thị…), báo cháy, thông báo công cộng…

Tổng quan:
- Số lõi: 2 lõi, 4 lõi, 6 lõi, 8 lõi
- Ruột dẫn: đồng 100% có si mạ tăng độ bền chắc, khả năng chống chịu, đảm bảo tốc độ và tính ổn định trong việc truyền dẫn tín hiệu
- Tiết diện: 0.22mm2
- Vỏ cách điện: PVC, màu đen
- Loại: 2 lớp chống nhiễu (lưới đồng si bạc + 1 lớp giấy bạc)

https://lh3.googleusercontent.com/qSsi8u3XZZQqW_5-AVAfrPS-TGW6kqBt4l7MV3-g2EfPdTTAoB7zGZ0ACt7EaAWSsT8TPvns_hQ1r52e3iJMl8ylc_pmE6R-jW_9lORUJRAgWf71ZUZ8S6E6qcotHmjQFSKgcBZTl-ZsN8Xu27UjPJycHIrHmBx3Lw94SNEkOA5b0POPjLwFbI6YGdMko8IxUdkRGrts3RpE9v1sIMyLz9Ow8XvuBlQDOU423XsvUI_vhewV90JPs2gBqqgPg2YNs-UzKSqULC2DWgpd842ikRDFjXeUBoedV28YZR6YLb7ie7bjKwwC6II0rbyU-QzffEEckfx6adCDGVOEqVJN9XScwODKbgJV4vTDj4yOv5JtS6zJnKSRhkYdGF4oPEj8GtISofIVpzdxX5ruNrnZfichBwKaonTHUaARzsOV7pLb59KfaZRxr0QI4dH2VKk5s1_eXgACmOPeOGa5LY2gkUr6FvOe4v8gpy9OzPNmNYGzGrcA0e3ccj_fMsAzULeexhZTYKIZDoNdWTothrIVJcFH5TLHj7e4648RiGvv3e6NbpsRGMLqkdww84Okn1aqAcg8AoJBG29Uos6-IPFUmBTNhXb9mB8SqLZ3xBf58y-Aj2kPgQdk17WcRfMiwoaa6Llw5J3nFvCdhPHUw2HUketx-b7S2CJESEzSFhsCKciFIPJboT3kJzhSJT0LRz0UVDwceTjbPqZJs97t=w307-h306-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/J0tNAxp-y7jTtFojmma9KQhvm2I6HGrie0TwzKw8oMPtOCy761OsrbBmXLCAujMHgYXy0ijJFSpV3N2VoT7T2I3byJp4rZU2y0JqPP3CG2B4TVCwWRMUN6HJgegil5eme6fi6fguTr8wVfPIe8unAZGu4RYt3K9Ri_atiwxuns0pe8Bkefe0ajB-wzHRLGJ-hKmhNdQ5Lj_b1UcvHqgRq3bstSJZSBROyj8j7G9NJckw2K-EN4tpZKEUGiJrFkoxm4RRHI7CJn9720tyfTju1JpBfVdh3lWVM_2wIe15p5Z5oZrwYIJ37hBv-7hPxmsnYFqDbeIQAp6oN3tTNaf1lpVZN7ibjtSWIzaflXgzUGERBsBQycxHWXAXN-sdXlGgD3E5Hfm-J2LSS_r3HJqLHmgv1MQm2gMP4buXDFwW9XEbkvqIrI-OT3UqlCdoglLsdfb_5s4AQoXRtSS4ealHUPtdbf8jUUxyuQiCFxUk1xu-WDsHiYnMW9b2MlFrAgm3lv0sg4T5PJlfmOWqGIlfdG9Zaml3cJgq2QeayDoeaNUksvqLmAd7gf4PNgJtaqke4WCpxBqym1BbrQlWB-XRwnJDVbTVSo-840JrRAQ2iNAl-DIFuo44XXmlhcbf0-CYhEyngorEzrwziRfKsEVaOSMDCiDiQXKfzSrfbeej3JCQhAVycCRnzfHWpFTm4Y_2M3kM6cqTmjqs8xO5=w402-h301-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/LDS184V0hX8BjSqF1FKJxppi6O4KULfC-154IkdC-tG9TRO1DJ_el1tBPl5XebNoOrfUdHcpRckEueLRONwEPymKH-SibMjx1XXt8-KAvfOH_EbIlrN4eVyHTblLKXFp2zRX3yVacULaXLebrmjMHCXRZ0E1WPVmemtbeO8VXBDTtZwqgsusaKYAfDFEg1_sUdYNbADW4w7QycLvbuXXFPf-s0M5m2_3NZJ_YLpfoP0ATgNpwFMlleqKvcZfCdoHrMf6kGIhHPxcKOYR4VLAcEPcU-aP6uEHehHrJD2jn4MHhJUxIeL07DIQHInYhvs585fkxOAtI3CJ8i-p0j9nay5qzl8aaTgKZVBxfpt8A2jObv9zPMP-9lcijm7ObLkGciq3-iF7kQ3-X4W1bBSXYCYKiH6w1JG1oHAxn16n0JWdWDKzbXL7YRSlaw6nx8UIX6oEps9OGopYC1Nbyeyu42sCv-ZR-8HmtweVUZFcCkEjF2PHtxFh2ch43Sne9q7DeJZxe02SkT7pRQ01fnOr5XG1PZwZtlhcl66V6iw9X43lhZZRKtCVMl0eZAav3bNoQmp1rk4iKVxokUtMykDDL8t9lrRxlQUN0zt7qvSuKIyQxEH6NbEtVQ7QSL36Hqf-zPFrshJDZ3coVm13qzT4lNXfC7CAUstfgT1YT_ldLlIAooUD3R1Gc8Z8YnrJjMALOJzOFGId9wNvvI33=w478-h358-no?authuser=0https://lh3.googleusercontent.com/w-kiXuFwEdmWyaiRDAAUXizUTacGhod4r2bGgMDzckdNVDkImeEH690K9NfGl3-ZkaYDHn3Up3ejqMZweCLM-UIx_283NWYemVfs6ts6eeeIbq54k0YjUq6eTzpBztKdhuamTIKLWuH-b_t13aQ2JknF9AkqQkq5hYMCJAkBzlAquKSy2GulKpLDfKzP6qJdobxT3vb_MetGtAfQtQxOuMeqC3SA--etwYqxSa4w8Zw-AwJedWxfSg__KMCne5GXzlHKPUbMwHKIMBXCLH2qjYlEh2rHOne5E0_tw9qQCIwAaANGN8kfiV-J05JqmaZ1PyNhvQvUfMZDW7gPoj5a8_MNPMOJDvj12kFbAgbi_gZkBsSE_1T7bYVr3r5-DDp-heReYLYJibFJH0VSSXY0si5p8FcEDqpY-EjzRHPT0nSRQ1IumB7_upIt8phtPT2RKM_PTVGIek_nVG25HidS2Yj-oByN0DZTRZpDn6KkSsrr5affN0knG5lhjjColclcsf4NNjU39IGKmS82ekb-Gqo4KYCotzU3FnrSOIIYv8TsqYuKiLvlT2o-13XzdYPpGYGfUI5ix_KJ1Sm3g4M9ZlLPV5NAhbR70y5d82ruZzfqPcQspAGk8TGJO1WbSD-ZfYhZTg0cNKb8cWlImVeXwHKIH7I9Hz7zOnbozvd1j5dZ6RCWen8NmkqVLA-SXihPHnswCEXyr5Wshzxn=w477-h358-no?authuser=0https://lh3.googleusercontent.com/jbFZaJHriEL_8R4GUsLKqdnBQtI7G1NZ06oz2_fggIktushP-zVb4jLjDP92eBeUjGHe6Xg419ZSGbc4DmwK6979nWckw8OhKE-FMl-ggzF6Ih_uQv1Mtjrag3UgWI6QpNdORs6ur2_de3_xe078XD6fEIuZdoRxMXTsHFH5zsMUJUE_g00ehidB1_g5LkCNsNNaesLPc8jzdrsTNAMPYb21CTX_duzw81VnMEmTx6tqpZw33GOuYJPhqJPBWfm9LlpixB0Pb8CtmdQkLf7ek99z7xjqKsQyCTbpO_PnPojXwvHsckCktkgUy8SyuzKDSDimo2JVBvtI1g2FtooBxhmw9SbTnbrWfY_PVqwhpF2kFIvjm6A0xydE002w4rg1GKRhbz3EqqBEGhCitBJ-z5nA6_OP4udOShErG3deWf8fqJR4M4kxcVGhIoGT4a6AvuVhxIbJyXnnkAiK1IJ5q1CasAp8jAM-x_CpPBb6u0FViRRBVKLEVSrAAVlKWzHl2x6efd6YhqyxZs5NLVdiUZdHEtUrw91r9wKewVA7sOQUt0MTJ6Cq3lsVgnybTfgy7449FFJ7qFWNUBUORAU4qWZQnK488ewOspBufjW99cjL9dnlAp3mFW94DWqMAm6eZqkr2pO740H-xyy5FbJZpUkOPv4Ci0MbAcSHFoMsyyKoFtOFE5X7ijiqfq6H6nICGFrvGdWxl0JRJfhn=w600-h323-no?authuser=0

Cam kết:
- Thời gian và hình thức thanh toán linh hoạt.
- Mức chiết khấu hấp dẫn, giá cả tốt  và có tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Ngoài ra, Công ty chúng tôi còn cung cấp các loại cáp khác: Cáp Điều Khiển, Cáp Báo Cháy, Cáp Chống Cháy Chống Nhiễu, Cáp Mạng, Cáp Camera, Ống Ruột Gà, Đầu Nối…

Anh/Chị vui lòng liên hệ để nhận nhiều ưu đãi: Ms. Hoa – 0975 132 692 (Call/Zalo)

-----------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH ALTEK KABEL VIỆT NAM
VP HN : Số 06, No.08B – KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q.Long Biên, Tp. Hà Nội
VP HCM : 1462 Võ Văn Kiệt, P1, Q.6 , Tp. HCM
  Gửi Tin Nhắn   Điện Thoại: 0975132692
Báo cáo vi phạmTin mới trên Muabannhadat.io


Tin liên quan

Sale máy lạnh âm trần Daikin - lắp đặt Quận 9

 Máy lạnh âm trần Daikin 3hp với giá thành phù hợp với phần đông người dùng– Ứng dụng dòng máy lạnh âm trần rất tuyệt vời trong việc kinh doanh thuộc lĩnh vực giải trí, bởi thiết bị được sản xuất có lưu lượng gió lớn nên phù hợp với rạp chiếu phim, rạp…

Xưởng bật lửa gas giá rẻ, in bật lửa giá rẻ ở tphcm

Xưởng bật lửa gas giá rẻ, in bật lửa giá rẻ ở tphcm Xưởng bật lửa gas giá rẻ, in bật lửa giá rẻ ở tphcm Nhà cung cấp bật lửa quẹt gas Nguyên Thiệu Cung cấp bật lửa in logo, bật lửa quà tặng, bật lửa quảng cáo Thiết kế bật lửa in logo theo yêu cầu riêng…

Chăn ga lụa ProModal – Tencel-S Nekio Nhật Bản

Chăn ga lụa ProModal – Tencel-S Nekio Nhật Bản Sản phẩm chăn ga cao cấp Tencel-S Nekio hay còn được gọi là ProModal được sản xuất và nhập khẩu từ Nhật Bản. Sản phẩm chăn ga cao cấp Tencel-S là sự kết hợp đặc biệt giữa hai loại chất liệu cao cấp gồm: Chất…